دراژه بیسکوئیتیکد محصول :711027
وزن خالص :100گرم
تعداد بسته در کارتن36
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :