دوسرپیچ پاپیونیکد محصول :701006
وزن خالص :420گرم
تعداد بسته در کارتن8
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :