دوسر پیچ دارککد محصول :701015
وزن خالص :450گرم
تعداد بسته در کارتن14
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :