دوسر پیچ شیریکد محصول :701016
وزن خالص :450گرم
تعداد بسته در کارتن14
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :