شوکوبار مغزدارکد محصول :702006
وزن خالص :500گرم
تعداد بسته در کارتن12
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :