شوکوبار نارگیلی 40 گرمیکد محصول :702012
وزن خالص :960 گرم
تعداد بسته در کارتن8
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :