شوکو بار نارگیلیکد محصول :702004
وزن خالص :500گرم
تعداد بسته در کارتن12
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :