شوکو فینگر آی ام ال 400 گرمیکد محصول :708007
وزن خالص :400 گرم
تعداد بسته در کارتن8
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :