شوکو کراکرکد محصول :708001
وزن خالص :400 گرم
تعداد بسته در کارتن8
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :