شکلات دست ساز رزکد محصول :
وزن خالص :300 گرم
تعداد بسته در کارتن4
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :