نگین دارککد محصول :701017
وزن خالص : 300 گرم
تعداد بسته در کارتن12
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :