دو سر پیچ نگین شیریکد محصول :701018
وزن خالص : 300 گرم
تعداد بسته در کارتن12
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :