مینی تابلت 20 گرمیکد محصول :709001
وزن خالص :552 گرم
تعداد بسته در کارتن8
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :