مینی شوکو کراکرکد محصول :708005
وزن خالص :300 گرم
تعداد بسته در کارتن8
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :