شکلات کادیی سیمرغکد محصول :
وزن خالص :245 گرم
تعداد بسته در کارتن6
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :