گلگونه بزرگکد محصول :703001
وزن خالص :384گرم
تعداد بسته در کارتن6
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :