گلگونه مهرکد محصول :703004
وزن خالص :360گرم
تعداد بسته در کارتن6
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :