گلگونه کوچککد محصول :703003
وزن خالص :240گرم
تعداد بسته در کارتن8
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :