شکلات دست ساز میکسکد محصول : 904009
وزن خالص :800
تعداد بسته در کارتن8
ابعاد بسته :
ابعادجعبه :